pappi

Pappi je nepochybne jedným z pionierov house music na Slovensku. Jeho Djská kariéra by svojím trvaním prekonala aj vek niektorých clubberov, ktorí dnes na jeho hudbu tancujú na parties. Jej počiatky siahajú hlboko do skorých 90-tych rokov a sú úzko späté s legendárnymi bratislavskými klubmi Bajkal a Extreme a maďarským klubom Zoom.

Pomerne rýchlo si na domácej scéne dokázal získať srdcia clubberov a uznanie zo strany kolegov z branže. Rešpekt a uznanie si dokázal udržať dodnes a ak sa dá o prvých rokoch jeho kariéry povedať, že boli smerodajné pre vývoj slovenskej klubovej scény ako takej, tak v súčasnosti rozhodne nezaostáva a stále zostáva inšpirujúcou osobnosťou.

Jeho hlavnou a od počiatku nemennou devízou je komunikácia s publikom, čo by nepochybne malo byť pre akéhokoľvek sebeviac technicky zdatného Dja stále to najpodstatnejšie. Nikdy ho neuvidíte hľadieť na čudlíky, jeho pohľad vždy smeruje do publika, ktorého reakcie vie dokonale čítať a predvídať. Táto chémia medzi ním a tanečníkmi dokáže strhnúť a len tak ľahko vás nepustí!

Dokazuje to zas a znova po kluboch nielen na Slovensku, ale aj v susednom Česku, Rakúsku, Maďarsku a Poľsku. Na domácej pôde už snáď nie je klub, ktorý neroztancoval, okrem toho absolvoval vystúpenia na viacerých významných tanečných festivaloch v okolí ako Creamfields, Hodokvas, Bee Free, Top Fest, Orange Fest Ružiná, Beckov, La Mara Boat…

Už čoskoro jeho kariéra obsiahne 20 rokov plných tej najpozitívnejšej hudby a Pappi vonkoncom nevyzerá, že by v čomkoľvek chcel poľaviť.

Pappi is undoubtedly one of the pioneers of house music in Slovakia, his career beating the age of many of the clubbers who dance to his music nowadays with its length. Its roots can be traced back into the early 90-ties and are closely connected with then legendary Bratislava Clubs Bajkal and Extreme and Hungarian club Zoom.

He won the hearts of clubbers and the respect from his colleagues in his home country

quite quickly. He persists to keep those up till now and if his early years can be labeled as grounbreaking and decisive for the forming of Slovak clubbing scene, he still remains a truly inspiring personality even today.
His weapon of choice from the very start is communication with the crowd, which should be the most important skill for any dj no matter how technically skilled he is. You never see him watching the knobs, his head is always up, watching the crowd, whose reactions he can perfectly sense and anticipate. This chemistry between him and the dancers is highly addictive and won’t let go so easily!

He proves himself again and again not only in Slovakia, but also did Czech Republic, Austria, Hungary and Poland. In his homeland, there is virtually no major club he has not made dance yet. Besides he also performed on several important music festivals in the area, including Creamfields, Bee Free, Hodokvas, Top Fest, Orange Fest Ružiná, La Mara Boat etc.

Soon his career will span 20 years of the most positive vibes and Pappi doesn’t seem to be losing his breath at all.

www.facebook.com/pappi